Visie

Zonneburcht is een school voor kinderen met bijzondere noden, voor wie het gewoon onderwijs, ook met aanpassingen niet verder mogelijk is. Wij bieden met het volledige team elk kind een veilige leer- en leefplek, dit met het oog op een maximale ontplooiing en integratie in de maatschappij.

De 5 kernwaarden die Zonneburcht typeren vind je terug in de onderlinge samenwerking en communicatie tussen leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en alle betrokkenen.

RESPECT

We streven naar respect in de ruimste zin van het woord.

We gaan op een positieve manier met elkaar om vanuit respect voor het “anders zijn” van elk individu.

Ook respectvol omgaan met het materiaal en de omgeving krijgt de nodige aandacht.

ZORG

Gewoon waar het kan, buitengewoon kan ook.

Naast de zorg op maat voor onze kinderen vinden we het even belangrijk om met alle betrokkenen zorg te dragen voor elkaar.

Dit gebeurt in een sfeer van waardering, erkenning, coaching, ondersteuning en warmte.

WELBEVINDEN

We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt. Wie zich geborgen voelt, kan openbloeien.

Duidelijke afspraken, structuur en regelmaat maken van onze school een veilige plek voor iedereen. De vele activiteiten zorgen voor de positieve sfeer.

Wie zich goed voelt, is tot meer in staat.

TEAM

Teamwork is de kracht van Zonneburcht. In onze school sta je er nooit alleen voor.

Met de creativiteit, dynamiek en de specifieke expertise binnen ons team verleggen we grenzen.

Een open dialoog tussen alle betrokkenen brengt het werken op maat op een hoger niveau.

UNIEK

Niet perfect, maar uniek.

Ieder van ons is uniek en heeft zijn eigen rugzakje vol mogelijkheden, talenten en beperkingen.

In Zonneburcht bieden we een gedifferentieerde begeleiding aan die hierop afgestemd is.

Het leren gebeurt volgens eigen tempo en mogelijkheden. We geloven dat iedereen kan groeien en schitteren op zijn manier.

 

Zonneburcht