Inschrijven

Als uw kind problemen heeft in de gewone lagere school en u bent op zoek naar passende hulp, dan kan Zonneburcht u misschien helpen.

U vindt al heel wat informatie op deze website.

Wenst u nog meer info en/of een rondleiding in onze school, dan bent u altijd welkom tijdens de schooluren, best op afspraak,  tijdens één van onze 3 info- en inschrijvingsdagen op maandag 4 maart, maandag 22 april of maandag 17 juni op afspraak.

Lukken deze dagen niet, dan kan dit ook op een ander moment op afspraak zowel tijdens als na de schooluren.

BELANGRIJK OM WETEN:

  • DE INSCHRIJVINGEN VOOR EEN NIEUW SCHOOLJAAR starten op de eerste schooldag van maart voorafgaand aan dat nieuwe schooljaar.

Inschrijven voor schooljaar 2024–2025 kan dus vanaf maandag 4 maart 2024.

  • VERSLAG:

Uw zoon of dochter kan enkel in onze school voor buitengewoon onderwijs ingeschreven worden als het CLB hiermee akkoord gaat en een IAC-verslag type basisaanbod of type 9 opmaakt.

  • BUSVERVERVOER:

Er is voor elk kind dat naar het buitengewoon onderwijs gaat recht op gratis busvervoer. Er is enkel recht op busvervoer naar Zonneburcht als dit vanaf de op- en afstapplaats (bv. thuis, bij de grootouders, in de opvang van de vroeger school, …) de dichtstbijzijnde katholieke school voor type basisaanbod of type 9 is.

Als de dichtstbijzijnde school volzet is, kan u wel inschrijven in de tweede dichtste school. U moet dan wel een weigeringsdocument aan de dichtste school vragen.

  • MAXIMUM-CAPACITEIT:

In Zonneburcht kunnen maximaal 220 leerlingen school lopen waarvan:

    • maximaal 60 leerlingen met een IAC-verslag type 9
    • maximaal 160 leerlingen  met een IAC-verslag basisaanbod.

Wat bij het bereiken van de maximumcapaciteit?

Eens deze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

Toch is het zinvol om de leerling nog in te schrijven.

Elke geweigerde leerling wordt namelijk volgens het tijdstip van aanmelden als niet-gerealiseerde inschrijving in het inschrijvingsregister geschreven. Dit is dus een wachtlijst.

Als er een plaats vrijkomt, wordt de chronologische volgorde van deze lijst  gerespecteerd.

De ouders van de geweigerde leerling krijgen in de eerste week van juli een weigeringsdocument. Met dit document kan het recht op leerlingenvervoer bekomen worden naar de tweede dichtste school.

Deze wachtlijst vervalt op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.