Zonneburcht

Zonneburcht is een school voor buitengewoon lager onderwijs in Waregem. Onze school is er voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften waarvoor het gewoon basisonderwijs tot op vandaag nog geen passende oplossingen kan bieden.

De leerkrachten in het gewoon onderwijs (kleuter en lager) doen reeds heel grote inspanningen voor kinderen met dergelijke leerproblemen. Als ondanks hun reeds geleverde inspanningen blijkt dat het voor het kind niet haalbaar is om het gewoon onderwijs te volgen, kan het kind doorverwezen worden naar een school voor buitengewoon onderwijs.
Er bestaan verschillende soorten buitengewoon onderwijs.
In onze school organiseren we er twee types van:

Kinderen kunnen enkel ingeschreven worden in een school voor buitengewoon onderwijs als het CLB hiervoor een verslag schrijft.

Voor die kinderen is er recht op (gratis!) busvervoer als er gekozen wordt voor de dichtstbijzijnde school van het nodige type van het net naar keuze (katholiek onderwijs – gemeentelijk/stedelijk onderwijs – gemeenschapsonderwijs).

Voor onze school betekent dit dat er enkel recht op busvervoer is als Zonneburcht de dichtstbijzijnde school type basisaanbod of type 9 is van het katholieke net.

Zonneburcht logo