Sportieve school

Middagsport

Kinderen die lid zijn van de Sportbende kunnen aansluiten voor middagsport naar keuze. Ze kunnen kiezen tussen de volgende activiteiten, gegeven door een meester of juf van Zonneburcht: dans, voetbal, keurturnen, balspelen, basket, atletiek, tennis en badminton.

Extra sportactiviteiten

De kinderen die lid zijn van de Sportbende gaan ook dikwijls op woensdagnamiddag samen met andere scholen deelnemen aan sportactiviteiten ingericht door MOEV (Zet je school in beweging), SASPO en kern Waregem.
De extra sportclubactiviteiten op woensdagnamiddag staan vermeld in de ‘Agenda‘ op de website.

Turnen

Elke klas krijgt 2x per week een uur turnles gegeven door onze turnjuffen Hilde of Hannelore én turnmeester Brecht.

Zwemmen

  • Alle leerlingen gaan 2x per week gratis zwemmen in het zwembad van Waregem.
  • Op maandagnamiddag krijgen de kinderen zwemles in 6 verschillende niveaugroepen.
  • Op woensdagmorgen wordt het aangeleerde ingeoefend en is er vrij zwemmen.

Extra sportactiviteiten voor iedereen

  • Soms gaan ook extra sportactiviteiten door waar dan klassikaal aan deelgenomen wordt: Kronkeldidoe, park- en bosspelen, ‘Doe-aan-sport’-beurs, …
  • Veel klassen volgen een week ‘sportklassen’ in de sporthal ‘De Treffer’ georganiseerd door de stedelijke sportdienst van Waregem.
  • Elk jaar wordt voor de hele school een sportdag georganiseerd.