Brugfiguur

Vormt de brug tussen de ouders, de school en andere relevante partners in de buurt. Helpt zoeken naar een oplossing voor problemen i.v.m. opvang, vrije tijd, opvoeding, huisvesting, financiën, … om zo de ontplooiingskansen van de kinderen nog te vergroten.

Brugfiguur Zonneburcht

KalenderZitdagenBrugfiguur Zonneburcht