Leespromotie

 

BoekenjufIn het licht van het pedagogische project, zijn we ervan overtuigd dat lezen bijdraagt tot persoonlijke zelfverwezenlijking en de maatschappelijke integratie bevordert.

Onder impuls van boekenjuf Hilde Lavens worden dan ook verschillende initiatieven opgezet om de leerlingen tot lezen te stimuleren en te enthousiasmeren. De werkgroep ‘De Leesbende’ helpt bij het uitwerken van deze initiatieven.

Reeds lang geleden werd er in Zonneburcht voor gekozen om ondanks de lokalenproblematiek die er al jaren heerst een “kleiner” lokaal als “lesgeeflokaal” op te geven en in te richten als schoolbib. De hoofdbedoeling is dat op die manier activiteiten op touw kunnen gezet worden om de leesmotivatie bij kinderen te stimuleren. Door bepaalde klassen wordt er met de klas aan een vorm van bib-werking gedaan. De schoolbib wordt ook elke woensdagmiddag opengesteld.

Alle kinderen krijgen echter ook de kans aan te sluiten bij ‘De Leesbende’. Aan de kinderen wordt gevraagd om van een gelezen boek een evaluatiefiche in te vullen. Soms wordt in een kort gesprek met de leesjuffen hun ervaringen rond het boek besproken. Op het einde van het schooljaar wordt 1 van de fiches uit de stapel geloot en de betrokken leerling wordt in de kijker gezet.

Inschrijven voor de leesclub gebeurt op vrijwillige basis.

 

Hilde Lavens.

,,Lezen is geen tijdverlies”

BRUSSEL – De beste boekenjuf van het jaar is Hilde Lavens, onderwijzeres in de buitengewone lagere school De Zonneburcht in Waregem. Zij kreeg de titel van de Vlaamse kinderboekenuitgevers voor haar werk met boeken in de klas.

Hilde Lavens. © Hendrik De Rycke