Leerlingenraad

SCHOOLJAAR 2017-2018

Yasmine Celie is de Zonneburchtburgemeester voor het schooljaar 2017-2018

Ian Verstraete en Laura Vanpraet werden verkozen tot Eerste Schepenen


Jaarlijks wordt er op basis van democratische verkiezingen een burgemeester aangesteld en een leerlingenraad samengesteld. Per klas wordt een vertegenwoordiger gekozen en op basis daarvan verkiezen we een burgemeester op schoolniveau. De burgemeester en de andere vertegenwoordigers vormen de leerlingenraad.

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen.

De leerlingenraad komt een vijftal keer per jaar samen.

De GOK-coördinator coördineert de werking hiervan.