Leerlingenraad

Jake is de Zonneburchtburgemeester voor het schooljaar 2022-2023

  • verkiezingen schooljaar 2022-2023: 12 oktober 2022
  • bekendmaking Zonneburchtburgemeester schooljaar 2022-2023: 16 november 2022

Jaarlijks wordt er op basis van democratische verkiezingen een burgemeester aangesteld en een leerlingenraad samengesteld. Per klas wordt een vertegenwoordiger gekozen en op basis daarvan verkiezen we een burgemeester op schoolniveau.

De burgemeester en de andere vertegenwoordigers vormen de leerlingenraad.

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen.

De leerlingenraad komt een vijftal keer per jaar samen. De GOK-coördinator coördineert de werking hiervan.

LEERLINGENRAAD 2022-2023