Leerlingenraad

SCHOOLJAAR 2018-2019

Fleur De Ruyver is de Zonneburchtburgemeester voor het schooljaar 2018-2019

Jaarlijks wordt er op basis van democratische verkiezingen een burgemeester aangesteld en een leerlingenraad samengesteld. Per klas wordt een vertegenwoordiger gekozen en op basis daarvan verkiezen we een burgemeester op schoolniveau. De burgemeester en de andere vertegenwoordigers vormen de leerlingenraad.

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen.

De leerlingenraad komt een vijftal keer per jaar samen.

De GOK-coördinator coördineert de werking hiervan.

 

LEERLINGENRAAD 2018-2019

 • Fleur De Ruyver – Zonneburchtburgemeester

 • Marie Rigo – schepen van samen spelen, samen delen

 • Benoit Cottens – schepen van milieu

 • Owen Vercruysse – schepen van gezondheid

 • Pedro Vanloocke

 • Jarno Degloire

 • Jolien Bekaert

 • Thibaut Deconinck

 • Lukas Degrijse

 • Maïte Naert

 • Jelle Baert

 • Alpha Sylla

 • Alexine Vanassche

 • Maxime D’Haene