Celeste

Leerlingenraad


Celeste is de Zonneburchtburgemeester voor het schooljaar 2023-2024

  • verkiezingen schooljaar 2023-2024: 18 oktober 2023
  • bekendmaking Zonneburchtburgemeester schooljaar 2023-2024: 10 november 2023

Jaarlijks wordt er op basis van democratische verkiezingen een burgemeester aangesteld en een leerlingenraad samengesteld. Per klas wordt een vertegenwoordiger gekozen en op basis daarvan verkiezen we een burgemeester op schoolniveau.

De burgemeester en de andere vertegenwoordigers vormen de leerlingenraad.

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen.

De leerlingenraad komt een vijftal keer per jaar samen. De GOK-coördinator coördineert de werking hiervan.

LEERLINGENRAAD 2023-2024