Leerlingenraad

SCHOOLJAAR 2019-2020

Nolan Veys De Schuyter is de Zonneburchtburgemeester voor het schooljaar 2019-2020

Jaarlijks wordt er op basis van democratische verkiezingen een burgemeester aangesteld en een leerlingenraad samengesteld. Per klas wordt een vertegenwoordiger gekozen en op basis daarvan verkiezen we een burgemeester op schoolniveau. De burgemeester en de andere vertegenwoordigers vormen de leerlingenraad.

De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen.

De leerlingenraad komt een vijftal keer per jaar samen.

De GOK-coördinator coördineert de werking hiervan.

 

LEERLINGENRAAD 2019-2020

Leerlingenraad Zonneburcht
schooljaar 2019-2020
 • Nolan Veys De Schuyter – Zonneburchtburgemeester

 • Marie Rigo – schepen van milieu & gezondheid

 • Iluna Declercq – schepen van samen spelen, samen leren

 

 • Tybo Van Den Berghe – raadslid

 • Senne Ducatteeuw – raadslid

 • Djihane Moula – raadslid

 • Marie Derammelaere – raadslid

 • Xeno Van Wonterghem – raadslid

 • Fien Tack – raadslid

 • Yasmien Celie – raadslid

 • Ilja Beyens – raadslid

 • Michael Craeyeveld – raadslid

 • Benoit Cottens – raadslid