Oudervereniging

Niet alleen de kinderen tellen mee in Zonneburcht. Wij vinden ook de mening en de betrokkenheid van onze ouders erg belangrijk. Behalve de aanwezigheid van de ouders op info-avonden en oudercontacten stellen wij het ook heel erg op prijs dat ouders de kans krijgen zich te engageren voor allerlei andere activiteiten.

Dit kan op verschillende manieren:

 • hulp aan leerkrachten
 • praktische hulp bij organisaties van school en/of de oudervereniging
 • sponsoren van organisaties van school en/of de oudervereniging
 • lid worden van onze oudervereniging

In het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een brief mee waarop zij kunnen aanduiden als zij zich al of niet kunnen of willen engageren.

HULP AAN LEERKRACHTEN

Iedereen die een leuke hobby, een unieke verzameling, een interessant beroep heeft, graag kookt of knutselt, veel weet over een bepaald onderwerp, een leuke locatie met ons wil delen, … kan onze leerkrachten helpen in het kader van hun lessen, W.O., wiskunde, taal, godsdienst, muziek, knutselen, ….

PRAKTISCHE HULP BIJ ORGANISATIES VAN SCHOOL EN/OF OUDERVERENIGING

Bib-boeken kaften, de zaal helpen klaarzetten en opruimen voor speciale activiteiten, hulp bij de barbecue einde schooljaar, leerlingen/bagage vervoeren bij leer- of sportuitstappen, sober maal helpen klaarmaken, hulp tijdens schoolfeesten, …

Heel vaak kunnen wij hulp van de ouders goed gebruiken.

Als er hulp nodig is, wordt er een brief meegegeven aan de ouders die de school lieten weten te willen helpen indien nodig.

LID WORDEN VAN DE OUDERVERENIGING

Wat?

De oudervereniging bestaat uit een groep ouders, die alle andere ouders van de Zonneburcht- leerlingen vertegenwoordigt. Het zijn ouders die tijd kunnen maken om mee te helpen, mee te denken, mee te werken in Zonneburcht.

Ze proberen samen met de leerkrachten van Zonneburcht de werking verder te optimaliseren en hierbij te spreken in naam van de meerderheid van de ouders.

Ze organiseren ook acties die geld opbrengen waarmee korting voor alle leerlingen voor speciale schoolse activiteiten gegeven wordt waardoor alle ouders minder hoeven te betalen.

Activiteiten?

 • ongeveer 8 keer per schooljaar vergaderen:
  • als spreekbuis van de andere ouders
  • allerlei schoolse zaken te bespreken
  • activiteiten organiseren ten voordele van de alle leerlingen en ouders van school
  • de voorbije activiteiten evalueren
 • voorbeelden van activiteiten:
  • hartenkoekenactie, chalet aan de ijspiste, tombola tijdens schoolfeesten, hulp bieden aan Sinterklaas, gratis drankje aanbieden tijdens oudercontact, …
 • voorbeelden van steun aan alle leerlingen en ouders:
  • korting sportdag, korting cinemabezoek, een turnzak voor alle nieuwe leerlingen, een mooi afscheidsfeest en geschenk voor alle schoolverlaters, …

Wie?

Het is vanzelfsprekend dat onze oudervereniging op elk moment kan aangevuld worden met nieuwe ouders.
Wie hiervoor interesse heeft kan zijn/haar naam opgeven bij iemand van de oudervereniging zelf of bij de directeur.
U bent steeds welkom !

OUDERVERENIGING-FOLDER