Type basisaanbod

Dit type buitengewoon onderwijs is er voor kinderen voor wie de leerstof van het gewoon onderwijs voor problemen zorgt. De leerstof is te moeilijk of het gaat te vlug.

De leerkrachten in het gewoon onderwijs (kleuter en lager) doen reeds heel grote inspanningen voor kinderen met dergelijke leerproblemen. Als ondanks hun reeds geleverde inspanningen blijkt dat het voor het kind niet haalbaar is om verder het gewoon onderwijs te volgen, kan het kind doorverwezen worden naar een school buitengewoon onderwijs type basisaanbod.

Vaak zijn het kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren, moeilijk onthouden, onvoldoende inzicht hebben, leerstof niet kunnen automatiseren,… Dergelijke leerlingen hebben dikwijls al heel wat negatieve ervaringen achter de rug en hebben daarom soms ook te kampen met een laag zelfbeeld en faalangst. Ze voelden zich ook vaak uitgelachen en gepest met emotionele of gedragsproblemen tot gevolg.

Scholen als Zonneburcht beschikken over extra middelen om deze kinderen hulp te bieden op maat.

  • Kinderen volgen les in kleinere klasgroepen.
  • Kinderen krijgen les op hun eigen niveau en volgens hun eigen leertempo.
  • Kinderen worden begeleid door een klasteam met behalve de juf of meester ook een logopedist, kinesist, bijzondere leerkracht individueel onderwijs (BLIO).
  • De kinderen krijgen therapie tijdens de schooluren en de hulp is perfect afgestemd op wat er in de klas aan bod komt.
  • Gespecialiseerde aanpak en materialen.
  • Indien nodig voor het functioneren op school wordt het kind ook begeleid door de psycholoog of orthopedagoog van Zonneburcht.
  • Er is een permanente evaluatie en indien nodig worden de noodzakelijke aanpassingen gedaan.

Ten slotte: ten laatste op het einde van het 2de schooljaar wordt samen met het CLB besproken of een eventuele terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk is. Indien een verlengd verblijf in het buitengewoon onderwijs aangewezen is, kan het CLB het verslag verlengen voor weer maximum 2 jaar.