Type 9

Dit type buitengewoon onderwijs is er voor normaal begaafde kinderen met autisme. Het zijn kinderen wiens onderwijsbehoeften de draagkracht van het gewoon onderwijs overstijgen. De aanpassingen die reeds in de school voor gewoon onderwijs gedaan worden en de eventuele externe hulp die het kind krijgt (logo, bijles, reva, GON, …), zijn onvoldoende. Nog meer aanpassen is voor de school met de beschikbare middelen niet haalbaar.

Dergelijke kinderen kunnen voor gespecialiseerde hulp in scholen voor buitengewoon onderwijs type 9 terecht.

Zonneburcht is één van die scholen. We startten reeds in 2000 met autiklassen. Als type 9-school krijgen we van de overheid extra middelen om dergelijk kinderen optimaal te kunnen begeleiden.

In 2004 startten we eveneens met GON-begeleiding voor leerlingen met autisme in hun kleuter, lagere of secundaire school. Eén van onze auti-experts gaat 1 of 2 uren per week naar die school voor gewoon onderwijs om de leerling, zijn leerkracht of het schoolteam te ondersteunen.

Als school voor buitengewoon onderwijs type 9 kunnen we de volgende ondersteuning bieden:

 

  • We houden een uitgebreide intake met de ouders om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerling.
  • Deze kinderen volgen indien mogelijk les in een gewone klas (basisaanbod) met heel wat structuur en specifieke auti-ondersteuning. Indien we merken dat het aanbod in deze klassen niet voldoende blijkt tegemoet te komen aan de noden van de leerling (welbevinden, schools functioneren, … ) denken we aan een oriëntering naar een auti-klas. We nodigen de ouders dan steeds uit voor een overleg.
  • Kinderen krijgen les op hun eigen niveau en volgens hun eigen leertempo.
  • Kinderen worden begeleid door een klasteam met, behalve de juf of meester, ook een logopedist, kinesist, bijzondere leerkracht individueel onderwijs (BLIO).
  • De kinderen krijgen therapie tijdens de schooluren en de hulp is perfect afgestemd op wat er in de klas aan bod komt.
  • Gespecialiseerde auti-aanpak en –materialen.
  • Er gaat heel wat extra aandacht naar communicatie, sociale vaardigheden, sociale ontwikkeling.
  • Aanpassingen voor eetzaal, speelplaats, invulling pauzes, … indien nodig.
  • Indien nodig voor het functioneren op school wordt het kind er ook begeleid door de psycholoog of orthopedagoog.
  • De ouders worden gedurende het hele leerproces als actieve partners sterk betrokken.

Er is een permanente evaluatie en indien nodig worden de noodzakelijke aanpassingen gedaan.