Leer- & leefschool

 

We zijn in Zonneburcht behalve een leerschool ook een leefschool:

 

samen spelen, samen feesten, samen sporten, samen op uitstap gaan, groep vormen, samen leven, samen discussiëren, samen leren, samen regels en afspraken maken en naleven, respect tonen voor de ander, …

 

Om dit nog meer te benadrukken werden door de jaren heen nogal wat projecten op poot gezet…