Buitengewoon!

Wat maakt ons buitengewoon?

Zonneburcht is een school met aangepast basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 13 jaar met een attest type basisaanbod. De school richt zich dus tot kinderen (en hun ouders) met leerproblemen en leerstoornissen waarvoor het gewoon basisonderwijs tot nu toe nog geen passende oplossingen biedt.

Een team van gespecialiseerde leerkrachten, kinesisten, logopedisten, orthopedagoog, psycholoog en het CLB-team staan klaar om deze kinderen met de grootste zorg op te vangen. We zoeken samen naar de beste aanpak en oplossingen voor die specifieke problemen. Daarom wordt in kleine niveaugroepen of indien nodig zelfs individueel gewerkt met sterk aangepaste programma’s op maat van de leerling.

Om zo goed mogelijk aan de noden van de kinderen te kunnen voldoen scholen de leerkrachten zich ook nog voortdurend bij.

Daarnaast bieden wij ook onderwijs aan kinderen met autisme, type 9. Dit is specifiek voor kinderen met autisme-spectrumstoornissen.

De erg dynamische leerkrachten ondersteunen de leerlingen op een aangename, bemoedigende manier naar een veilige toekomst met tal van mogelijkheden. Sommigen kunnen daardoor terug naar het gewoon lager onderwijs. Anderen blijven in Zonneburcht tot ze naar het middelbaar onderwijs overstappen. Enkelen kunnen het technisch onderwijs (TSO) aan. Een grote groep gaat naar het gewoon beroepsonderwijs (BSO), anderen worden naar het aangepast beroepsonderwijs (BuSO) geadviseerd.

Zonneburcht schenkt heel veel aandacht aan de totaalopvoeding waarin naast de gewone leervakken ook de sociale-, technologische-, lichamelijke-, computer- en muzische vaardigheden ruimschoots aan bod komen. De vele leeruitstappen en extra-murosactiviteiten (eigen sport- en leesbende, sportklassen, openluchtklassen, …) dragen daar sterk toe bij. Ook hebben wij een kunst-, techniek-, wolbende en een school-eigen koor.

Zonneburcht is ook al jarenlang een grote voortrekker wat samenwerking met het gewoon basisonderwijs betreft en dit in het kader van het geïntegreerd onderwijs en de zorgverbreding.