Nieuw leven in onze volière!

Deze 5 parkieten werden tijdens de hevige vrieskou geboren in onze schoolvolière …

’t Zijn “beren”!!!

Deze week – bij het stralend lentezonnetje – verlieten de eerste 3 het nest.