Brasschaat

In 1967 is Waregem verbroederd met het 6de artillerie in Soest (Duitsland).

In 1994 werden de Belgische strijdkrachten in Duitsland ontbonden en werd het 6de Artillerie in de Artillerieschool te Brasschaat geïntegreerd.

In 2002 werd de affiliatie met het 6A stopgezet omwille van de nakende ontbinding van 6de Regiment Artillerie als operationeel element van de school en aanvaardde Waregem officieel het peterschap met de Artillerieschool-6de Artillerie tijdens een militaire taptoe op het Regenboogstadion te Waregem.

In 2010 werden alle artillerie-eenheden gegroepeerd in het nieuw Bataljon Artillerie. De stad Lier werd aangewezen als peterstad, maar het Bataljon Artillerie mag bevoorrechte relaties onderhouden met de stad Waregem.

In 2007 en 2012 mochten we genieten van een militaire taptoe in het Park Casier te Waregem.

Deze verbroedering leidde destijds tot een uitnodiging om met Zonneburcht samen te werken.

  • Elk jaar mogen enkele klassen een hele week logeren in de kazerne.
  • We werden een paar jaar geleden met heel de school uitgenodigd op de sportdagen voor scholen in Brasschaat.

  • En ter gelegenheid van 40 jaar affiliatie met stad Waregem mochten alle Waregemse scholen een halve dag doe-activiteiten doen in het Jeugdcentrum.

  • Ter gelegenheid van 45 jaar affiliatie mochten de kinderen van Zonneburcht optreden op het militaire taptoe.