Bijna lente…

In de klas van juf Sabrine is de lente al in ’t land.

We plantten meiklokjes en de eerste bloemetjes kwamen al te voorschijn.

We deden een experimentje om te zien hoe zaden kiemen en verder uitgroeien.  En we onderzochten de verschillen tussen bollen en knollen.

We zaaiden tuinkers en proefden van de kleine groene blaadjes. Of iedereen het even lekker vond… dat is nog maar de vraag.