Maandpunt: “Zorg dragen voor…!!!”

Het eerste SEO-maandpunt werd naar voor gebracht door de klasjes van juf Hilde & Els, juf Véronique & Sabine en juf Ann.

We doen ons best om “Zorg te dragen…!!!”

Zorg dragen voor ons materiaal, maar ook voor onszelf én voor andere mensen: kinderen, meesters, juffen, mama, papa, broers of zussen, …