Vrij CLB Weimeersen

Informatiebrief

Beste,

Er is al veel berichtgeving omtrent de evolutie en maatregelen naar aanleiding van de Coronacrisis.
Specifiek voor het CLB wensen wij jullie een stand van zaken te geven.
Om besmettingsrisico’s te vermijden beperken we alle face-to-face contacten, maar we zetten sterk
in op telefonische en elektronische communicatie. Individueel overleg kan via mail, chat, telefoon,…

Al onze medewerkers werken van thuis uit en zijn bereikbaar voor scholen, leerlingen en hun ouders.

We hebben de permanentie van de chathulpverlening gevoelig uitgebreid. Leerlingen en ouders kunnen nu op clbchat.be terecht met hun vragen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 14u tot 21u.
Tijdens de nieuwe openingsuren is er altijd een multidisciplinair team online. Er zijn voortdurend
chatmedewerkers online om vragen over alle begeleidingsdomeinen heen op te vangen.

Wij willen er zijn voor de jongeren en bieden ook psychologische opvang voor vragen die te maken
hebben met het minder goed psychisch welbevinden en de soms moeilijke situaties waarin mensen
zich moeten behelpen naar aanleiding van de huidige crisis.

Met vriendelijke groeten,
het CLB team van VCLB Weimeersen