Klimaatbende!!!!

Zes maanden later zijn de leerkrachten klaar om de theorie in praktijk om te zetten. Samen met hun klas plannen ze acties om de CO2-uitstoot in hun school te verminderen met 5 procent. Vandaag is het de startdag in Park Casier. Zo’n 400 leerlingen uit de 14 basisscholen leren er spelenderwijs over het klimaat.