Maandpunt: “Zorg dragen voor…”

Een nieuw jaar… Een nieuwe maand… een nieuw maandpunt… gebracht door de klassen van juf Els, juf Ine en meester Kurt.

“Zorg dragen voor…” daar past een Nieuwjaardrink wel bij!!!

Klinken op 2019!!!