START!!! De eerste schooldag…

Deze morgen mochten 46 meesters en juffen 182 leerlingen verwelkomen in Zonneburcht.

Ouders en leerlingen werden – nadat ze de rode loper passeerden – getrakteerd op een ontbijtkoek en een drankje.

Na een woordje van de directeur en een ‘happy birthday’ voor Jordy werden alle leerlingen in hun taalklas ingedeeld.

SCHOOLJAAR 2018-2019 kende een vlekkeloze start!!!