Het bos in…

Naar aanleiding van ‘de week van het bos’ trokken de klassen van juf Evelien en juffen Sabine en Isabelle naar de Karmelbos. Het werd vooral een doe-namiddag rond ‘de lagen van het bos’, waarbij samenwerken centraal stond… Opdracht geslaagd!